Chính sách cookie

Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của bạn thông qua trình duyệt web. Trang web gửi cookie này đến trình duyệt và sau đó lưu trữ chúng trên ổ cứng của máy tính. Cookie cho phép trang web nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích và các cài đặt khác, để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa và thuận tiện hơn cho bạn.

Có hai loại cookie: cookie phiên (session cookie) và cookie cố định (persistent cookie). Cookie phiên tồn tại trong khi bạn duyệt trang web và tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt. Cookie cố định tồn tại trong thiết bị của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt và được sử dụng để lưu trữ thông tin mà trang web sẽ sử dụng khi bạn truy cập trang web lần sau.

2. Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp các chức năng và tính năng trên trang web sv66casinovietnam.top. Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Cookie cần thiết: Những cookie này là cần thiết để bạn có thể sử dụng các tính năng cơ bản của trang web và không thể bị tắt trong hệ thống của chúng tôi. Những cookie này thường chỉ được thiết lập dựa trên các hành động bạn thực hiện như đăng nhập vào tài khoản hoặc điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư.
  • Cookie chức năng: Những cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn bạn đã thực hiện và cung cấp các tính năng cá nhân hóa. Ví dụ, cookie chức năng có thể ghi nhớ ngôn ngữ ưa thích của bạn hoặc vị trí địa lý.
  • Cookie phân tích: Những cookie này cho phép chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm cả các trang bạn truy cập và liên kết bạn nhấp vào. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích và cải thiện hiệu suất và trải nghiệm trên trang web.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Hầu hết trình duyệt cho phép bạn từ chối cookie hoặc chấp nhận cookie chỉ từ các trang web cụ thể. Bạn cũng có thể xóa cookie đã tồn tại từ máy tính của mình. Tuy nhiên, việc từ chối hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trang web của bạn và có thể làm mất một số chức năng và tính năng của trang web.

Để biết thêm thông tin về cách quản lý cookie, bạn có thể truy cập trang trợ giúp của trình duyệt hoặc trang web của nhà cung cấp trình duyệt.