Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng qua các hình thức như đăng ký tài khoản, đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc gửi phản hồi/đánh giá.

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ vận chuyển, số điện thoại, ngày sinh, v.v.

1.1. Sử dụng cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về hoạt động truy cập và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng.

Người dùng có thể tắt cookie trong trình duyệt web của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trang web.

  • Cookie cần thiết: Được sử dụng để nhớ thông tin tài khoản và cung cấp dịch vụ cho người dùng.
  • Cookie thống kê: Được sử dụng để phân tích và cải thiện hiệu suất trang web.
  • Cookie quảng cáo: Được sử dụng để cung cấp thông tin quảng cáo liên quan đến người dùng.

1.2. Đối tác liên kết

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác liên kết trong trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ cho người dùng, ví dụ như chuyển hàng.

1.3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

  • Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa thông tin để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  • Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho nhân viên cần thiết để cung cấp dịch vụ.
  • Chúng tôi đảm bảo rằng các đối tác liên kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

1.4. Lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích sử dụng đã được thông báo.

Thông tin cá nhân sẽ được xóa sau khi không còn cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của người dùng.